WORD DONATEUR

Samen met u willen wij ons sterk maken voor dit monumentale gebouw.

Strender Vermaning

Word donateur

Wij vinden het belangrijk om dit beeldbepalende gebouw voor Oosterend te behouden, maar kunnen onze ideeën alleen uitvoeren met uw betrokkenheid en steun. Wij vragen u daarom om donateur te worden en samen met ons te investeren in dit voor vele activiteiten geschikte gebouw in ons karakteristieke dorp.

Donateur worden kan al vanaf €10,- per jaar.
Steun onze activiteiten en toon uw betrokkenheid in het belang van de levendigheid in en van ons mooie dorp.

Uw donatie kunt u overmaken op rekeningnummer
NL46 RABO 0181 9850 98 t.n.v. Stichting Strender Vermaning.
T.a.v. penningmeester dhr. T. Kikkert, Peperstraat 47, 1794 AJ Oosterend, met vermelding van naam, adres, postcode, woonplaats en eventueel e-mailadres.

Wilt u onze stichting actief steunen of activiteiten organiseren in de Strender Vermaning?
Neem dan contact op met secretaris dhr. J. Brouwer, Ankerstraat 17, 1794 BH Oosterend, telefoon 0222-318946 of per e-mail: janenjantine@hotmail.com.

Logo Stichting Strender Vermaning
Openingstijden